top of page
Vaclovas ASAWCA.png
Masja ASAWCA.png
Robert ASAWCA.png
Lone ASAWCA.png

IN ENGLISH

Lär känna juryn

Fyra välmeriterade tonsättare och dirigenter sitter med i den jury som beslutar över vilken av de tävlande som vinner 2019 års Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award. Den 31 december är sista datum för de tävlande att skicka in sina alster och sedan börjar ett spännande och få förunnat uppdrag för juryn att kora en vinnare.

 

 

 

 

 

Vaclovas Augustinas

Vaclovas Augustinas är en litausisk dirigent, kompositör och musikpedagog som sedan 1992 leder Vilnius City Municipal Choir "Jauna muzika". Utöver detta är han på heltid professor vid litauiska akademin flr musik och teater, där han också leder departementet för komposition.

 

År 2010 tilldelades Augustinas det ärorika Lituanian National Culture and Art Prize.

 

 

 

Maria Goundorina

Maria Goundorina, eller Masja som hon även kallas, kommer Novosskolniki i Ryssland. Maria inledde sina musikstudier vid Ippolitov-Ivanovs musikhögskola och Tchaikovskykonservatoriet i Moskva. Efter avslutade diplomstudier vid Tchaikovsky-konservatoriet tillbringade Maria några år i Österrike där hon studerade vid Wiens universitet.

År 2005 flyttade Maria till Stockholm för att studera kör-dirigering under bland andra Anders Eby och Cecilia Rydinger Alin vid Kungliga Musikhögskolan. Maria tog sin examen i kördirigering våren 2008. År 2007 tilldelades Maria Eric Ericsons resestipendium, och 2009 var hon en av finalisterna i den internationella dirigenttävlingen The Eric Ericson Award.

 

I november 2009 valdes Maria Goundorina till ny sånganförare för Allmänna Sången. Maria blir körens 27:e dirigent.

 

 

 

 

Robert Sund

Robert Sund sjunger, spelar, arrangerar, komponerar och dirigerar. Hans mångsidiga begåvning har gett honom en stark position i svenskt och internationellt musikliv.
 

Han var under många år dirigent och konstnärlig ledare för den blandade kören Allmänna Sången och manskören Orphei Drängar och han grundade och ledde både damkören La Cappella och ungdomskören Uppsala Musikskolas Kammarkör. Som sångare har han medverkat bl a i Eric Ericsons Kammarkör och den legendariska Kvintetten Olsson.
 

I 17 år undervisade han i dirigering och ensembleledning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och han har sedan varit verksam som lärare, föreläsare och gästdirigent i Europa, Asien, Afrika och Syd- och Nordamerika. Han har medverkat som jurymedlem vid många körtävlingar världen över och han har engagerats vid åtskilliga körfestivaler både inom och utom Europa.

 

Som tonsättare och arrangör av ett oräkneligt antal verk av både större och mindre format har Robert Sund förnyat och berikat framför allt körrepertoaren .

 

Han utsågs 1993 till Årets Körledare i Sverige av Föreningen Sveriges Körledare.

 

 

Lone Larsen

Lone Larsen är från Danmark, utbildad vid Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Juilliard School of Music i New York, USA.


Lone är konstnärlig ledare för VoNo (Voces Nordicae) – en ensemble med 12 sångare som har utvecklat ett eget sceniskt uttryck sedan starten 1999 och där kreativt medskapande och improvisation bidrar till nyskapande inom körgenren. Hon är konstnärlig projektledare för projektet ”Att ha en röst” vid Folkoperan i Stockholm och där även återkommande körmästare/dirigent. Som frilansande dirigent är hon ofta anlitad till workshops och konsertprojekt nationellt och internationellt. Hon är Professor i dirigering vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och förste gästdirigent för Vokal Nord i Tromsö. Lone medverkar i det internationella projektet ”Conducting 21C” som jobbar med Musik och Medmänsklighet och ”Choral Art” vid Banff Centre for Arts and Creativity, Kanada. 

IN ENGLISH

bottom of page