top of page
asv_logotyp.jpg
20170211_150133.jpg

VÄNFÖRENINGEN
 

Allmänna Sångens Vänner


Föreningen Allmänna Sångens Vänner har till syfte att i olika sammanhang stödja den aktiva kören, praktiskt och ekonomiskt, samt att ge tillfälle för medlemmarna att få träffas under otvungna former, återknyta gamla kontakter och möta nya sångarvänner.


Under ett typiskt år för Allmänna Sångens Vänner utgör föreningen en trogen konsertpublik vid Allmänna Sångens konserter. Före vårkonserten inbjuds medlemmar till cocktail och årsmöte. Alumner blir inbjudna såväl till middagen efter vårkonserten som till  Gustav II Adolfsmiddagen i november. På hösten genomförs den ”ständiga kräftskivan”, särskilt ämnad för ständiga medlemmar. Vid Allmänna Sångens evenemang deltar vi med anordnandet av sexor och andra typer av sociala sammankomster. Allmänna Sångens Vänner hålls informerade främst genom epost, men också genom den årsskrift som distribueras per brev en gång per år.
 

I februari 2017 anordnades Vinnarfesten - bland skålar och pokaler, en eftermiddag med sång på temat tävlingar som Allmänna Sången har vunnit. På kvällen genomfördes en fest på samma tema. I februari 2019 hade vi tema-evenemanget Allmänna Sången på Skiva och traditionen fortsatte i februari 2022 med temat Fester vi minns – eller inte. Evenemangen har varit mycket uppskattade med mer än 150 deltagande sångare.

Allmänna Sångens Vänner utdelar årligen ett stipendium till en sångare som gjort sig förtjänt därav. 
 

Medlemskap

Föreningen står öppen för medlemmar av Allmänna Sången och övriga som visat ett särskilt intresse för Allmänna Sångens verksamhet.
Årsavgiften är 300 kronor för årsbetalande och 50 kronor för aktiv medlem i kören. Ständig medlem blir man om man betalar in en engångssumma på 3 000 kronor. En ständig medlem har rätt att bära den ”ständiga medlemsnålen”. Medlemskap tecknas genom inbetalning på Allmänna Sångens Vänners plusgiro 155844-4, eller med Swish till 1234 388 252.


Allmänna Sångens Vänners minnes- och hyllningsfond

Föreningen har en egen minnes- och hyllningsfond. Genom att sätta in pengar, kan man hedra någon vid dödsfall eller hylla någon som fyller år eller jubilerar på annat sätt. Fondens medel går oavkortade till Allmänna Sångens verksamhet och den som uppvaktas får ett skriftligt bevis från Vänföreningen. Vid inbetalning, var noga med att ange vem som ska uppvaktas och varför, samt vem/vilka som gör inbetalningen. Beställ genom inbetalning på Allmänna Sångens Vänners plusgiro 155844-4.


Allmänna Sångens Vänners konstmapp

Allmänna Sångens Vänners konstmapp innehåller fyra litografier med uppsalamotiv tecknade av konstnären Yngve Svalander. Bilderna är kommenterade av Ejnar Haglund. Konstmappen är framställd i 300 signerade och numrerade exemplar och kostar 1 000 kronor. Beställ genom inbetalning på Allmänna Sångens Vänner plusgiro 155844-4.
 

ASV konstmapp.jpg

Kontakta Allmänna Sångens Vänner


Kontakta Allmänna Sångens Vänner genom epost till asv@allmannasangen.se

 

Det går också bra att kontakta någon i föreningens styrelse, se nedan.

Ordförande
Jonas Oldgren
jonaoldg@gmail.com

 

Vice ordförande
Carl Peter Wickström
cpw@telia.com


Skattmästare
Gunnel Haulin


Sekreterare
Maria Lundblad


Klubbmästare
Josefina Jonsson


Representant aktiva kören
Mica Håll

Medlemsrekrytering

Jakob Piehl och Akoth Makokha


Övriga ledamöter

Birgitta Wikmark Carlsson och Oloph Demker

bottom of page