top of page

Sjung med
Allmänna Sången!

Vårens antagningsperiod är nu över. Tack till alla som har sökt!

Vill du fylla dina onsdagkvällar med skönsång?

Allmänna Sången söker sångare i början av varje termin. I mån av behov för terminens projekt söker vi olika stämmor vid olika sökperioder. Följ oss på sociala medier för att få uppdateringar om den aktuella sökperioden.

För att bli medlem i Allmänna Sången måste du genomgå ett inträdesprov. Du kommer under tillfället att få sjunga inför vår dirigent samt en mindre samling personer som tillsammans bedömer dig efter följande:

  • Valfri solosång

  • Registergenomgång 

  • Gehörsprov

  • A vista-prov och ensemblesång.


Mer information ges i ansökningsbekräftelsen. Om du har några frågor, kontakta vice ordförande på intagning@allmannasangen.se

Tack! Din ansökan till Allmänna Sången

har skickats!

bottom of page