top of page
Bild hemsida.png

Snabbt jagar stormen i Gottsunda kyrka

I juli åker Allmänna Sången på turné till Provence för att sjunga i några av Frankrikes vackra katedraler. För att den sagolika musiken inte bara ska klinga i Provence, utan få upplevas även här i Uppsala, så vill vi presentera ett urval från turnéprogrammet under denna konsert. Gottsunda kyrka med sin färgstarka utsmyckning påminner oss om att det inte bara är långt bort som det vackra finns. Det är ju en bekant företeelse att det som finns i ens närhet inte alltid fångar ens blick, liksom vår svenska körmusik ligger oss så nära att vi ibland inte hör den. Genom texten och musik kan den söka beskriva ekot som uppstår av älvens brus i Neiden, eller hur nattens ankomst befästs av hur stjärnorna tänds upp över himlavalvet. Allmänna Sången vill blåsa liv i några av dessa sånger så att de inte kan undgå någons öra. Omgivna av verk som Un soir de neige av Poulenc, Messiaens O sacrum conivium och stycken av jubilarerna Robert Sund och Hugo Alfvén är detta en konsert som precis som stormen rör våra sinnen, vilket tillåter var och en att känna tillhörighet genom musiken.

bottom of page