top of page
FÖRKLÄDD GUD // ASAWCA 2024

Vårkonsert 2024

lördag 4 maj 2024

Universitetshuset, Biskopsgatan, Uppsala, Sverige

Ordinarie pris . . . . . . . . . fr. 200kr

Student & Ungdom 7-18år 200kr

lägger som himmelsk läkning
för djupa själasår,
en vän, fri från beräkning,
sin hand i vår
——
Så lyder en strof ur Hjalmar Gullbergs diktsvit Förklädd Gud, som tonsattes av Lars-Erik Larsson år 1940. Detta omhuldade stycke kommer ni höra i arrangemang för kör samt åtta instrumentalister på Allmänna Sångens Vårkonsert 2024. Vi gästas av barytonen Helgi Reynisson (inhoppande för Karl-Magnus Fredriksson som tyvärr fått förhinder i sista stund), sopranen Paulina Pfeiffer, samt Stina Ekblad som recitatör. Arrangemanget för fem stråkar, klarinett, blockflöjt och flygel är än så länge opublicerat och unikt för denna konsert.

Utöver denna kioskvältare till körverk kommer Vårkonserten innehålla ett uruppförande: vinnarstycket av ASAWCA, Allmänna Sångens och Anders Wall Composition Award för kvinnliga tonsättare. Tävlingen hölls för första gången 2013, då Allmänna Sången firade 50 år som blandkör. Syftet med tävlingen är att lyfta kvinnliga kompositörer och deras verk, samt inspirera skapandet av ny körmusik. Mer info hittar du på https://www.allmannasangen.se/asawca-about

Självklart lämnas även plats åt de sånger som hör våren till, och efter konserten samlas vi utanför aulan för den traditionella trappmarschen. Trappmarschen är en av Allmänna Sångens äldsta traditioner som begicks för första gången kort efter körens grundande 1830, och avslutas med ett kortare program vårsånger utanför Universitetshuset.

Medverkande:
Maria Goundorina, dirigent
Helgi Reynisson, baryton*
Paulina Pfeiffer, sopran
Stina Ekblad, recitatör
Victoria Power, piano
Malou Meilink, blockflöjt
Margreet Houtman, klarinett
Andrej Nikolaev, violin
Mikael Crafoord , violin
Jakob Ruthberg, viola
Pelle Hansen, cello
Mattias Normell, kontrabas
*Karl-Magnus Fredriksson har i sista stund fått förhinder, blixtinkallad är Operankollegan Helgi Reynisson.

Datum: 4:e maj kl. 15:00.
Plats: Universitetsaulan, Biskopsgatan 3, Uppsala
Pris från 200kr.
Biljetter säljs via Tickster.

bottom of page