top of page
Allmänna Sångens och studenternas

Gustav II Adolfsfirande

Bakgrunden till firandet är den s.k. Gustavianska donationen år 1624 i vilken Gustav II Adolf till universitetet i Uppsala donerade närmare 400 gårdar men även torp, kvarnar och ängar. Donationen säkrade universitetets fortlevnad och än idag bidrar avkastning från den till att främja forskning och annan verksamhet vid universitetet.

Minnet av Donatorn och dennes även med dagens mått enorma donation högtidlighålls årligen av Uppsalas studenter på hans dödsdag. Firandet inleds 19:00 med tal och sångarhyllning i Odinslund och därefter håller författaren Lars Munkhammar ett föredrag om Gustav Adolf och böckerna, ett föredrag om Gustav II Adolfs roll i skapandet av Uppsala universitetsbibliotek på Kalmar nation. Där kommer även Gustav II Adolfbakelser finnas att köpa. Måndagen den 6:e november kl 19 vid obelisken i Odinslund.

PROGRAM
Kl 19.00
Studenternas fackeltåg 
Sångframträdande av Allmänna sången
Plats: Obelisken i Odinslund

Ca kl 19.30
Efter ceremonin i Odinslund följer en föreläsning av Lars Munkhammar författare till flera böcker om Silverbibeln föredrag om Gustav Adolf och böckerna. 
Plats: Kalmar nation
Fika finns att köpa.

Varmt välkomna!

Var / 

Obelisken i Odinslund

 

När / 
6 november

19:00

 

Inträde / 

Fri entré

 

Dirigent / 

Maria Goundorina

bottom of page