Allmänna Sången & 

Anders Wall Composition Award

För tredje gången arrangerar Allmänna Sången och Anders Wall tillsammans med Gehrmans Musikförlag AB, Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award, en tonsättartävling för kvinnliga tonsättare. Priset omfattar förutom en prissumma om 50 000 kr, att bidraget uruppförs av Allmänna Sången och blir utgivet av Gehrmans Musikförlag AB.

Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award arrangerades första gången år 2013 då Allmänna Sången firade femtio år som blandad kör. I samband med jubileet utlyste kören tillsammans med Anders Wall denna tonsättartävling som är inriktad på kvinnliga tonsättare. Tävlingen har till syfte att uppmärksamma kvinnliga tonsättare och deras arbete. Genom arrangerandet av Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award finns förhoppningen om att ta emot många intressanta bidrag från världen över som kan berika och utveckla vår tids körmusicerande.

Tävlingen är internationell och riktar sig mot kvinnliga tonsättare oavsett yrke eller nationalitet. Bidragen kommer att granskas av en välrenommerad internationell jury som består av framstående dirigenter och tonsättare, under ledning av Robert Sund, vilken även utser tävlingens vinnare.

Regler

Stycket måste vara nytt och outgivet. Texten får däremot vara ny eller befintlig och väljs själv av tonsättare men måste vara på engelska, svenska eller latin. Musiken ska vara skriven för blandad kör, a cappella, med 4 till 12 stämmor och med en längd på 6-9 minuter.

För fullständiga regler, se "Tävlingsregler och villkor" nedan.

Registrering

Registrering öppnade den 1 juni, 2018 och finns på denna länk. Sista registreringsdag är 1 december, 2018.

Sista dag för att lämna in sitt tävlingsbidrag är 31 december, 2018. Information om hur bidraget lämnas in skickas ut efter 1 december till de anmälda.

Mer information

Mer information kommer att publiceras löpande. Nedan finner du utfästelsen av tävlingen i form av ett pressmeddelande. Vid frågor, kontakta projektledare Simon Arlasjö via award@allmannasangen.se.

IN ENGLISH

Pressmeddelande

(svenska)

Press release

(english)

Tävlingsregler

och villkor

Terms

and Conditions

Adress

Allmänna Sångens kansli

Gropgränd 1

753 10

UPPSALA

info@allmannasangen.se

bokning@allmannasangen.se