asv_logotyp.jpg
20170211_150133.jpg


Föreningen Allmänna Sångens Vänner har till syfte att i olika sammanhang stödja den aktiva kören, praktiskt och ekonomiskt, samt att ge tillfälle för medlemmarna att få träffas under otvungna former, återknyta gamla kontakter och möta nya sångarvänner.


Under ett typiskt år för Allmänna Sångens Vänner utgör föreningen en trogen konsertpublik vid Allmänna Sångens konserter. Vi blir inbjudna till såväl Gustav II Adolfsmiddagen och middagen efter vårkonserten i maj. Före vårkonserten inbjuds medlemmar till cocktail och årsmöte. På hösten genomförs den ”ständiga kräftskivan”, särskilt ämnad för ständiga medlemmar. Vid Allmänna Sångens evenemang deltar vi med anordnandet av sexor och andra typer av sociala sammankomster. Allmänna Sångens Vänner hålls informerade främst genom epost, men också genom den årsskrift som distribueras per brev en gång per år.
 

I februari 2017 anordnades Vinnarfesten - bland skålar och pokaler, en eftermiddag med sång på temat tävlingar som Allmänna Sången har vunnit. På kvällen genomfördes en fest på samma tema. Evenemanget blev mycket uppskattat och mer än 150 sångare deltog, och i februari 2019 hade vi tema-evenemanget Allmänna Sången på Skiva. 
 

Allmänna Sångens Vänner utdelar årligen ett stipendium till en sångare som gjort sig förtjänt därav. 
 

Medlemskap
Föreningen står öppen för medlemmar av Allmänna Sången och övriga som visat ett särskilt intresse för Allmänna Sångens verksamhet.
Årsavgiften är 300 kronor för årsbetalande och 50 kronor för aktiv medlem i kören. Ständig medlem blir man om man betalar in en engångssumma på 3 000 kronor. En ständig medlem har rätt att bära den ”ständiga medlemsnålen”. Medlemskap tecknas genom inbetalning på Allmänna Sångens Vänners plusgiro 155844-4.


Allmänna Sångens Vänners minnes- och hyllningsfond
Föreningen har en egen minnes- och hyllningsfond. Genom att sätta in pengar, kan man hedra någon vid dödsfall eller hylla någon som fyller år eller jubilerar på annat sätt. Fondens medel går oavkortade till Allmänna Sångens verksamhet och den som uppvaktas får ett skriftligt bevis från Vänföreningen. Vid inbetalning, var noga med att ange vem som ska uppvaktas och varför, samt vem/vilka som gör inbetalningen. Beställ genom inbetalning på Allmänna Sångens Vänners plusgiro 155844-4.


Allmänna Sångens Vänners konstmapp
Allmänna Sångens Vänners konstmapp innehåller fyra litografier med uppsalamotiv tecknade av konstnären Yngve Svalander. Bilderna är kommenterade av Ejnar Haglund. Konstmappen är framställd i 300 signerade och numrerade exemplar och kostar 1 000 kronor. Beställ genom inbetalning på Allmänna Sångens Vänner plusgiro 155844-4.
 

ASV konstmapp.jpg

Kontakta Allmänna Sångens Vänner
Kontakta Allmänna Sångens Vänner genom epost till asv@allmannasangen.se. 

 

Det går också bra att kontakta någon i föreningens styrelse, se nedan.

Ordförande
Birgitta Wikmark Carlsson
birgitta@wikmark.se telefon 070-2423228
 

Vice ordförande
Carl Peter Wickström
cpw@telia.com 


Skattmästare
Gunnel Haulin


Sekreterare
Jakob Piehl


Klubbmästare
Josefina Jonsson


Representant aktiva kören
Karl Holdar


Övriga ledamöter
Hanna Geurtsen
Maria Lundblad
Jonas Oldgren