VälkommenOm körenComposition AwardVår dirigentBoka ossKontaktSponsorerVänföreningenLogga inVälkommen till Allmänna Sången
 
Allmänna Sången är en ung blandad kör som nyligen fyllt 180 år. Förutom att återkommande göra konserter i Uppsala, reser kören inom och utom Sverige på turnéer, spelar in skivor och medverkar i radio och TV.Vill du sjunga i Uppsalas bästa blandade kör?!

 
Till våren söker Allmänna Sången kvalificerade sångare till 1:a sopranstämman och 2:e basstämman. Sångproven äger rum 11-13 januari 2015 i Uppsala. 
Vi söker sångare med följande kriterier:
- god körsångvana
- notläsningskunskaper
- vilja att bidra till körens musikaliska
 och organisatoriska verksamhet

Om detta stämmer in på dig, skicka en ansökan senast 8 januari 2015 till intagning@allmannasangen.se
Ansökan ska innehålla: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress. 
Viktigast är att du anger om du söker sopran 1 eller bas 2 samt skriver kort om din sångerfarenhet.

Sångprovet består av en egen sång, registergenomgång, gehörsprov, avistaprov och ensembleprov. 
Mer information ges vid sökning.
 
För mer information, kontakta nämndsekreteraren på intagning@allmannasangen.se
Välkommen med din ansökan! Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award tilldelas Maria Löfberg
Den svenska tonsättaren Maria Löfberg med hennes bidrag Sandskrift, med text från dikten med samma namn skriven av Christina Glasell, har utav juryn för Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award utsetts till det vinnande bidraget. Priset omfattar förutom en prissumma om 50 000 kronor, att bidraget uruppförs av Allmänna Sången samt blir publicerat av Gehrmans Musikförlag AB.

Juryns motivering:
Tonsättaren visar stor kännedom om röstens kapacitet och de olika stämmornas omfång, begränsningar men framförallt möjligheter. Denne visar också prov på god vokal kunskap och känsla för kören som instrument. Körens register och resurser används på ett föredömligt sätt. Stycket är mycket välskrivet och har en intressant harmonik med fina kontraster. Det finns en klar koppling mellan text och musik och tonsättaren visar god formkänsla då texten förstärker valen av musikaliska uttrycksmedel. Kompositionen är variationsrik men samtidigt sammanhängande, där varje enskild del passar in i helheten.

För mer information kontakta: Jakob Piehl, ordforande@allmannasangen.se


2013 firade Allmänna Sången 50 år som blandad kör!
1963-2013
 
Nyheter

Kalendarium »
 
Allmänna Sången • Gropgränd 1, 753 10 Uppsala • Tel: 018-13 54 64 • info@allmannasangen.se
Provided by Webforum