VälkommenOm körenComposition AwardVår dirigentBoka ossKontaktSponsorerVänföreningenLogga inVälkommen till Allmänna Sången

Allmänna Sången är en ung blandad kör som nyligen fyllt 180 år. Förutom att återkommande göra konserter i Uppsala, reser kören inom och utom Sverige på turnéer, spelar in skivor och medverkar i radio och TV.

                                                                                              
Himmelska toner -
Allmänna Sången möter Frank Martin


Kulturnatten i Uppsala 13 september kl 20.15 Universitetshusets trapphall

I Universitetshusets trapphall bjuder Allmänna Sången på ett av de vackraste körverk som någonsin skrivits: Frank Martins mässa för dubbelkör.

Frank Martin fullbordade mässan 1926, men verket uruppfördes först 1963. Martin själv sade: "Jag ville inte att verket skulle uppföras, eftersom jag var orolig att man skulle bedöma Mässan bara ur det estetiska perspektivet". Han sade också att "det var en sak mellan Gud och mig". Allmänna Sången framför detta stycke, inte bara för att det är det bästa verk som någonsin har skrivits för kör, men även för att ge en försmak inför körens Rysslandsturné i slutet av september.

Kulturnatten är sista tillfället att se och höra kören innan de åker, så missa inte chansen!

Till hösten 2014 söker Allmänna Sången
kvalificerade sångare

Till hösten söker vi altar, tenorer och basar. Sångproven äger rum 13/9 och 14/9. Skicka en ansökan senast 7/9 till intagning@allmannasangen.se eller till
Allmänna Sången
Att: Nämndsekreteraren
Gropgränd 1
753 10 Uppsala

Ansökan ska innehålla:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- E-postadress
- Stämma
- Sångerfarenhet

Verksamhetsåret 2014- 2015 innehåller bland annat medverkan i Carmina Burana på Folkoperan i Stockholm, Julgala på Uppsala Slott och Vårkonsert i Universitetsaulan.

För mer information, kontakta nämndsekreteraren på intagning@allmannasangen.se.

Välkommen att lyssna på en öppen repetition med Allmänna Sången den 3 september 2014 i Alfvénsalen, Orphei Drängars plats 1 den 3 september 2014.

Välkommen med din ansökan!

Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award tilldelas Maria Löfberg
Den svenska tonsättaren Maria Löfberg med hennes bidrag Sandskrift, med text från dikten med samma namn skriven av Christina Glasell, har utav juryn för Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award utsetts till det vinnande bidraget. Priset omfattar förutom en prissumma om 50 000 kronor, att bidraget uruppförs av Allmänna Sången samt blir publicerat av Gehrmans Musikförlag AB.

Juryns motivering:
Tonsättaren visar stor kännedom om röstens kapacitet och de olika stämmornas omfång, begränsningar men framförallt möjligheter. Denne visar också prov på god vokal kunskap och känsla för kören som instrument. Körens register och resurser används på ett föredömligt sätt. Stycket är mycket välskrivet och har en intressant harmonik med fina kontraster. Det finns en klar koppling mellan text och musik och tonsättaren visar god formkänsla då texten förstärker valen av musikaliska uttrycksmedel. Kompositionen är variationsrik men samtidigt sammanhängande, där varje enskild del passar in i helheten.

För mer information kontakta: Jakob Piehl, ordforande@allmannasangen.se


2013 firade Allmänna Sången 50 år som blandad kör!
1963-2013
 
Nyheter

Kalendarium »
 
Allmänna Sången • Gropgränd 1, 753 10 Uppsala • Tel: 018-13 54 64 • info@allmannasangen.se
Provided by Webforum