VälkommenOm körenComposition AwardVår dirigentBoka ossKontaktSponsorerVänföreningenVälkommen till Allmänna Sången
 
Allmänna Sången är en ung blandad kör som nyligen fyllt 180 år. Förutom att återkommande göra konserter i Uppsala, reser kören inom och utom Sverige på turnéer, spelar in skivor och medverkar i radio och TV. 

Allmänna sångens 160:e vårkonsert den 23 maj! Vårens intåg är på god väg och ute spirar knopp och blom i full prakt!  Ett annat tecken att varmare tider är på gång är att Allmänna sången vill bjuda in till den 160e vårkonserten i Uppsala Universitetsaula. Temat för i år går i kärlekens tecken och konserten bjuder på musik av bland annat Daniel-Lesur, Sandström och Brahms. 

När? 23e maj 2015
Tid? Klockan 15.00
Var? Uppsalas universitetsaula 
Biljetter? 
Köpes via; www.tickster.com 
eller på UNT City i Dragarbrunnsgallerian

Barn: 60 kr
Ordinarie: 100- 320 kr
Student: 100 kr

Varmt välkomna!
Allmänna Sången och Anders Wall, tillsammans med
Gehrmans Musikförlag AB, presenterar för andra gången Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award, en
tonsättartävling för kvinnliga tonsättare. Priset omfattar förutom en prissumma om 50 000 kr, att bidraget
uruppförs av Allmänna Sången och blir utgivet av Gehrmans Musikförlag AB.

Mer information finns under fliken "Composition Award" ovan.
 


Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award tilldelas Maria Löfberg
Den svenska tonsättaren Maria Löfberg med hennes bidrag Sandskrift, med text från dikten med samma namn skriven av Christina Glasell, har utav juryn för Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award utsetts till det vinnande bidraget. Priset omfattar förutom en prissumma om 50 000 kronor, att bidraget uruppförs av Allmänna Sången samt blir publicerat av Gehrmans Musikförlag AB.

Juryns motivering:
Tonsättaren visar stor kännedom om röstens kapacitet och de olika stämmornas omfång, begränsningar men framförallt möjligheter. Denne visar också prov på god vokal kunskap och känsla för kören som instrument. Körens register och resurser används på ett föredömligt sätt. Stycket är mycket välskrivet och har en intressant harmonik med fina kontraster. Det finns en klar koppling mellan text och musik och tonsättaren visar god formkänsla då texten förstärker valen av musikaliska uttrycksmedel. Kompositionen är variationsrik men samtidigt sammanhängande, där varje enskild del passar in i helheten.

För mer information kontakta: Jakob Piehl, ordforande@allmannasangen.se


2013 firade Allmänna Sången 50 år som blandad kör!
1963-2013
 
Nyheter

Kalendarium »
 
Allmänna Sången • Gropgränd 1, 753 10 Uppsala • Tel: 018-13 54 64 • info@allmannasangen.se
Provided by Webforum